Znak Unii Europejskiej z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego oraz Programu Polska Cyfrowa