Pomoc

Aplikacja „Gdańskie Centrum Kontaktu” to narzędzie do sprawnej komunikacji pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Miejskim w Gdańsku i jednostkami miejskimi. Za pośrednictwem aplikacji można zgłaszać problemy wymagające interwencji służb, takie jak: awarie, wyrwy w drogach, sugestie zmian organizacji ruchu oraz sprawdzać etap realizacji i sposób rozwiązania sprawy. System nie służy do zgłaszania spraw związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia, które należy kierować na numer alarmowy 112.

Dodawanie nowego zgłoszenia


W celu dodania nowego zgłoszenia należy wybrać opcję  „Dodaj Zgłoszenie” znajdującą się w górnym menu lub poprzez użycie przycisku dodawania nowego zgłoszenia w prawnym dolnym rogu mapy zgłoszeń (ikona plusa). 
Następnie należy wybrać właściwą kategorię zgłoszenia z listy dostępnych kategorii

 

2021-09-01_08h54_25.png

 

W zależności od typu zgłoszenia, może być to problem lub zgłoszenie dotyczące odpadów, wyświetli się właściwy formularz, którzy należy uzupełnić danymi. W przypadku problemów są to:

 • Adres – należy zaznaczyć na mapie adres zdarzenia lub wpisać ręcznie w polu Adres,
 • Kategoria – uzupełniania o wybraną kategorię w poprzednim kroku,
 • Opis – należy opisać szczegóły zgłoszenia,
 • Telefon kontaktowy - użytkownik może podać numer telefonu, aby w razie potrzeby można było zasięgnąć dodatkowych informacji na temat zgłoszenia,
 • Dodaj załącznik – jest to pole opcjonalne, umożliwia ono dodanie zdjęcia do zgłoszenia.

W celu potwierdzenia formularza zgłoszenia należy nacisnąć przycisk „ZGŁOŚ”. Twoje zgłoszenie pojawi się na liście dopiero po zatwierdzeniu przez pracownika Urzędu.

 

2021-09-01_09h21_53.png

 

 W przypadku zgłoszenia dotyczącego odpadów są to:

 • Adres - należy wybrać adres powiązany z profilem użytkownika,
 • Kategoria - uzupełniania o wybraną kategorię w poprzednim kroku,
 • Data zdarzenia - należy podać datę wystąpienia zdarzenia,
 • Opis - należy opisać szczegóły zgłoszenia,
 • Nr lokalu/nazwa firmy (jeśli dotyczy) - użytkownik może podać nr lokalu lub nazwę firmy,
 • Frakcje odpadów - należy wskazać jakich frakcji dotyczy zgłoszenie
 • Telefon kontaktowy - użytkownik może podać numer telefonu, aby w razie potrzeby można było zasięgnąć dodatkowych informacji na temat zgłoszenia,
 • Dodaj załącznik – jest to pole opcjonalne, umożliwia ono dodanie zdjęcia do zgłoszenia

W celu potwierdzenia formularza zgłoszenia należy nacisnąć przycisk „ZGŁOŚ”. Zgłoszenie dotyczące odpadów wyświetli się wyłącznie na liście zgłoszeń użytkownika i nigdy nie będzie widoczne publicznie. 

2021-09-01_09h23_17.png

 

Podgląd zgłoszeń


W celu podglądu lokalizacji wszystkich przesłanych zgłoszeń należy wybrać opcję „ Mapa Zgłoszeń”.  Zawiera ona wszystkie zgłoszenia, które zostały przyjęte do realizacji. Są one oznaczone na mapie za pomocą odpowiednich symboli graficznych (każdy symbol odpowiada kategorii zgłoszenia natomiast kolor statusowi zgłoszenia).
Klikając w wybrany znacznik można uzyskać szczegółowe informacje o danym zgłoszeniu.

 

2021-09-01_09h28_41.png

 

Drugim sposobem podglądu szczegółów zgłoszeń jest „Lista”. Zawiera zgłoszenia wyświetlone w formie listy.  Klikając w polecenie "Szczegóły" można uzyskać szczegółowe informacje  o konkretnym zgłoszeniu.

 

2021-09-01_09h50_45.png

 

Podgląd komunikatów

 

W celu podglądu wszystkich komunikatów należy wybrać opcję „Komunikaty”. Wyświetli się strona, która zawiera listę komunikatów z możliwością filtrowania po kategorii komunikatu.

 

 2021-09-01_09h54_27.png

 

 

Usunięcie konta

W celu usunięcia konta należy przejść do profilu użytkownika.

Następnie należy kliknąć przycisk 'Usuń konto' na dole danych profilu oraz potwierdzić usunięcie konta na wyświetlonym oknie.

Znak Unii Europejskiej z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego oraz Programu Polska Cyfrowa

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
Gdańskie Centrum Kontaktu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Cyfrowa Gmina.
Celem projektu jest zapewnienie prostej, dwustronnej komunikacji pomiędzy mieszkańcami a władzami lokalnymi i odpowiednimi służbami miejskimi.
Dofinansowanie projektu z UE: 100 000 PLN