Kontakt

Urząd Miejski w Gdańsku


ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
+48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41
e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Znak Unii Europejskiej z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego oraz Programu Polska Cyfrowa